Bestuur

Het Bestuur van de stichting


Het bestuur wordt gevormd door:

Marco Hennis, voorzitter
Eduard Jansen, secretaris
Martin Zwanenburg, penningmeester
Han Schellart, Frank van Steenbergen, Marcel Stallen, Annette Noten, leden

Aan het vervullen van enige functie in het bestuur is generlei vergoeding verbonden. Wel kunnen daartoe de noodzakelijk gemaakte kosten bij de stichting in rekening worden gebracht (Artikel 4.6, Statuten Stichting Friends of Al-falah).

Back to top