Baluchistan en Quetta

Quetta is de hoofdstad van Baluchistan, één van de vier provincies van Pakistan. De provincie grenst aan Afghanistan in het noorden, aan Iran in het westen. Het is de armste provincie van het land. De stad wordt omringd door kale bergen en woestijn.
Het schoolsysteem van Pakistan, en in het bijzonder van Baluchistan, is traditioneel en de kwaliteit is niet erg hoog. De meeste kinderen gaan naar een openbare school, waar de nadruk ligt op uit het hoofd leren. De scholen hebben een gebrek aan goede leerkrachten en lesmaterialen. Examens kunnen “gekocht” worden. In zo’n situatie is de kans op werk van enig niveau voorbehouden aan een kleine elite, die de middelen heeft om hun kinderen naar een goede school in Pakistan, Engeland of de Verenigde Staten te sturen. Vooral het aantal analfabeten onder vrouwen en meisjes in Baluchistan is schrikbarend hoog.
De UNDP Human Development Index (HDI) plaatst Pakistan in de medium development countries op nummer 152 (van de 189). Op het gebied van onderwijs is de toestand beter te vergelijken met die van Afghanistan dan met de overige provincies van Pakistan. Slechts 5,6 % van de vrouwen van 25 jaar en ouder en 34% van de mannen hebben een middelbare schoolopleiding voltooid.
Het merendeel van de bevolking is moslim. De christelijke minderheid van minder dan 1% behoort tot de laagste sociale klasse. Ze leven in verschillende christelijke wijken met weinig voorzieningen, hoge werkloosheid en veel probleemgezinnen. De meeste jonge mensen in Baluchistan hebben weinig perspectief, de Christenen hebben geen enkel zicht op een beter leven.

Back to top