Over ons

De stichting Friends of Al-Falah (= de hoop) is opgericht in 2002.

Het doel van de stichting is ondersteuning van kansarme jongeren in Quetta, Pakistan.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:

  • fondsen te werven,
  • de voortzetting van het door wijlen Otto Postma (Franciscaan) gestichte opvanghuis voor minder bedeelde jongeren, “Al-Falah” .
  • overleg met de direct verantwoordelijken in Quetta, aangaande besteding van middelen op korte en lange termijn  

De stichting beoogt niet het behalen van winst (Stichtingsakte dd 27 maart 2002).
Rekeningnummer/IBAN: NL 22 INGB 0006 1456 41

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34173181 en is als ANBI erkend door de belastingdienst.
RSIN (fiscaal nummer) 810714346

Back to top