Nieuwsflits oktober 2020

Herdenkingsmis voor pater Otto Postma in Quetta

In Quetta werd onlangs een herdenkingsmis gehouden ter ere van pater Otto Postma,  de oprichter van het jongerenopvanghuis Al-Falah. Het was een indrukwekkende bijeenkomst onder leiding van pater Samuel Adnan, de directeur van het Don Bosco Learning Centre die nu verantwoordelijk is voor Al-Falah. De mis vond plaats in de kerk op het terrein van het centrum en werd opgeluisterd door een traditioneel Pakistaans orkestje met zangers en tabla- en harmoniumspelers.

 

Vernieuwde website Friends of Al-Falah

We hebben de website van de stichting Friends of Al-Falah geactualiseerd. De hoofdreden was dat de website aangepast moest worden aan nieuwe internettechnologie vooral met het oog op de veiligheid. De redactie heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de informatie toegankelijker te maken en nieuwe informatie toe te voegen. Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest om subsidiegevers te interesseren. Daarbij is een goede website essentieel.
We nodigen u uit om de vernieuwde website te bekijken op www.friendsofalfalah.nl.

 

Friends of Al-Falah

Correspondentieadres: Paulien de Wilde, Arthur van Schendelstraat 105, 3511 MB Utrecht, info@friendsofalfalah.nl

Het rekeningnummer van Friends of Al-Falah is: NL 22 INGB 0006 145641.

Back to top