Nieuwsflits mei 2021

Project nieuwe onderwijsmethoden, gesteund door de H. Hartstrastichting.

Een aantal jaren geleden hebben de Friends of Al-Falah steun ontvangen van de H. Hartstra Stichting uit Hengelo (Ov). In september vorig jaar hebben we de stichting nogmaals benaderd. Men bleek bereid opnieuw een bijdrage te leveren voor activiteiten in Quetta, bij voorkeur voor een project op het gebied van onderwijs. Ons werd gevraagd een projectvoorstel in te dienen dat op de planningsvergadering van de H. Hartstra Stichting begin november 2020 kon worden besproken.
Annette Noten heeft in overleg met pater Samuel van het Don Bosco Learning Centre (DBLC) in Quetta, waar Al-Falah nu deel van uitmaakt, een driejarig project geformuleerd om het onderwijs aan de kans- arme leerlingen van de Don Boscoschool beter en toegankelijker te maken. In de praktijk betekent dit dat het project meer digitaal onderwijs in én buiten de school mogelijk maakt, ook met het oog op de coronalockdowns. Bovendien kan zo het concept van “Joyful Learning” aan de leraren geïntroduceerd worden. De H. Hartstra Stichting heeft geaccepteerd om een eerst fase van een jaar van dit voorstel te financieren en daarna ook een tweejarige tweede fase, als de eerste fase bevredigend is verlopen.
Het DBLC is tot de overtuiging gekomen dat opschaling van het digitale onderwijs de kwaliteit van het onderwijs sterk zou verbeteren. De school wil graag meegaan met de nieuwste onderwijsontwikkelingen gebaseerd op digitale technologie. Het aanbod van lesmateriaal voor de leerlingen kan sterk worden verruimd. Overal op internet zijn er tegenwoordig gratis lespakketten beschikbaar. De Khan Academy in Pakistan bijvoorbeeld biedt interessante online lessen aan. Door de inzet van digitale technologie kan onderwijs ook veel interactiever gemaakt worden. Het stelt leerlingen in staat om een eigen opdracht uit te voeren met behulp van powerpoint. Of om samen met andere leerlingen een video te maken.

Als onderdeel van het project zijn digiborden aangeschaft en al in gebruik. Digiborden zijn schoolborden die eigenlijk een groot touchscreen zijn. Er kunnen computerbeelden op getoond worden, maar er (kan) ook op geschreven of getekend worden. Voor de hoogste klassen van de school staan er inmiddels digiborden en computers in de klas. Het is in het project voorzien dat die later ook voor de lagere klassen worden ingekocht. Daarnaast is er apparatuur voor de audiovisuele ruimte van de school aangeschaft.
Een docententraining is ook onderdeel van het project. De training van docenten om het gebruik van digiborden te integreren in hun lessen wordt gegeven door een consultancy-bedrijf uit Karachi dat veel ervaring heeft met interactief lesgeven en met het gebruik van technologie in het onderwijs. De training voor 15 docenten vindt eind mei plaats in het DBLC.
Die training zal ook aandacht geven aan “Joyful Learning”. Dat zijn onderwijsmethoden die de leerlingen meer plezier geven in het leren. Het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen staan voorop. Het lijkt deels op Ervaringsgericht Onderwijs (EGO), dat in Nederland bekend is, maar heeft ook elementen van Dalton en de Essential School. Het is vooral populair in Oost-Aziatische landen waaronder Singapore, dat als hoogste scoort op de internationale lijsten van goed onderwijs.

Foto van het schoolplein van het DBLC met spelende meisjes. Meisjes in de stad gaan veel vaker naar school dan op het platteland. Meer dan 40% van de leerlingen van het DBLC zijn meisjes.

 

Bomaanslag Serenahotel in Quetta

Op 21 april j.l. onplofte een autobom op het parkeerterrein van het Quetta Serena Hotel, het beste hotel van de stad. Er vielen vijf doden en 12 gewonden volgens de Pakistaanse krant Dawn. Er gingen geruchten dat de bom bedoeld was voor de Chinese ambassadeur in Pakistan, die een bezoek aan Quetta bracht, maar hij was op het moment van de ontploffing niet in het hotel aanwezig.
Wel in het hotel was ons nieuwe bestuurslid Marcel Stallen, die gelukkig ongedeerd bleef. Marcel werd door zijn opdrachtgever onmiddellijk geëvacueerd naar Islamabad, en hij heeft de werkopdracht waarvoor hij in Quetta was niet kunnen afmaken. Hij had ook een bezoek aan het DBLC gepland om over ons onderwijsproject en een tweetal projecten die in de pipeline zijn te overleggen, maar dat heeft niet kunnen plaatsvinden.
Over de daders van de aanslag doen verschillende verhalen de ronde. Het zouden Taliban-strijders zijn of wellicht leden van de separatistische afscheidingsbeweging van Baluchistan. Het maakt duidelijk hoe onrustig en onvoorspelbaar de politieke situatie is in Baluchistan.

Scholen in Baluchistan weer dicht vanwege corona

Na de eerste coronagolf waren de scholen weer een tijd open, maar we kregen onlangs het bericht dat de scholen in heel Baluchistan vanwege de oplopende coronacijfers opnieuw gesloten zouden worden, tot na 19 mei (Eid). Zo ook het Don Bosco Learning Centre. Maar dat gold niet voor de hoogste klassen, die zich moeten voorbereiden op het eindexamen.
Er zijn in heel Pakistan strenge lockdownmaatregelen van kracht. Het internationale vliegverkeer is voor 80% gestopt, er is een avondklok en mensen mogen niet naar buiten. Tot 1 mei werden 18.000 sterfgevallen met corona als oorzaak in heel Pakistan gerapporteerd. Iedereen boven de 50 jaar, en alle gezondheidswerkers komen in aanmerking voor vaccinatie.
We hopen dat de onderbreking van het schooljaar geen al te zware wissel zal trekken op de kwaliteit van het onderwijs van het DBLC. Er wordt van alles aan gedaan om dit niet te laten gebeuren, o.a. door op een bescheiden wijze digitaal afstandsonderwijs aan te bieden aan de leerlingen van de school.

Foto van meisjes van het meisjeshostel van het DBLC. Zij verblijven daar ook tijdens de lockdown. De meisjes spelen in hun vrije tijd graag een potje bandminton in de sporthal. Er wordt veel gedaan aan sport op het DBLC.

Gelukkig zijn er tijdens de lockdown ook voor de jongens van Al-Falah momenten van ontspanning.

Nieuwe
Bestuursleden en nieuw correspondentieadres

Annette Noten, Marcel Stallen en Eduard Jansen zijn bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur van de stichting Friends of Al-Falah. Annette heeft in 1984 – 86 in Quetta gewerkt voor Unicef. Marcel was van 1987-1989 werkzaam voor FAO in Quetta en keerde er jaren later terug om er als FAO-representative aan de slag te gaan. Eduard is de echtgenoot van Annette. Hij heeft pater Otto een aantal malen ontmoet in Quetta en elders en is door diens werk geïnspireerd. Eduard neemt het secretariaat over van Paulien de Wilde, die na heel veel jaren als bestuurslid de taken graag wilde overdragen. Ook penningmeester Martin Zwanenburg heeft aangegeven zijn taken te willen overdragen.
Met de wisseling van het secretariaat gaat dus ook het correspondentieadres over. Het nieuwe adres is Van Vreumingenstraat 10, 2801AV Gouda. Het emailadres blijft info@friendsofalfalah.nl.

Het bestuur van de stichting Friends of Al-Falah roept u op om u aan te bieden als nieuwe penningmeester.

Hij/zij maakt deel uit van een betrokken bestuur, ontwikkelt mede concrete en zinvolle ontwikkelingsactiviteiten en fungeert als onmisbare schakel met het veld.

Is één van onze leden of sympathisanten geïnteresseerd in deze functie, of kent u iemand in uw omgeving of wellicht iemand van de nieuwe generatie die dit ambieert ?

Voor informatie kunt u zich wenden tot onze voorzitter Han Schellart (h.schellart@kpnmail.nl).

Back to top