Nieuwsflits mei 2020

Extra ondersteuning voor Al-Falah

Ook Al-Falah ontkomt niet aan de coronacrisis

Nog voordat het nieuwe schooljaar 2020 in februari van start ging, werd door de regering van de provincie Baluchistan in west Pakistan besloten om alle onderwijsinstellingen te sluiten om zo het coronavirus geen kans te geven zich te verspreiden in de provincie. Dat gold ook voor het Don Bosco Learning Centre (DBLC) in de hoofdstad Quetta, een scholencomplex voor leerlingen van minderheidsgroepen, met name christenen en vluchtelingenkinderen. Het Al-Falah opvanghuis voor christelijke jongens en het meisjeshostel zijn er gevestigd.

De gezondheidsmaatregelen werden eind maart verscherpt toen er in Baluchistan een complete lock-down werd afgekondigd. Winkels en kantoren zijn gesloten, niemand mag het huis verlaten, maar een persoon per dag mag de boodschappen doen, en bijeenkomsten zijn verboden. Deze situatie zal in ieder geval tot 19 mei duren. In Baluchistan zijn volgens de officiële tellingen tot nu toe 1321 mensen besmet en 21 overleden. Maar het werkelijke aantal besmettingen en doden zal zeker hoger zijn.”De besmettingen nemen dagelijks toe”, aldus pater Samuel Adnan, directeur van het DBLC en ook van Al-Falah.

Een arme christelijke familie uit Quetta (links) bedankt hulpverleners voor het voedselpakket dat ze gekregen hebben met subsidie van Friends of Al-Falah

Christenen in Quetta lopen in vergelijking met de rest van de bevolking een groot risico om besmet te raken met het coronavirus omdat ze vaak werkzaam zijn in de ‘onreine’ beroepen. Straatvegers (meestal vrouwen) in Quetta zijn christenen en in de ziekenhuizen werken onder schoonmakers en verplegend personeel vooral christenen. Ze zijn kwetsbaar omdat ze weinig of geen beschermingsmateriaal hebben. Niet alleen lopen christenen meer risico op een besmetting, ook de economische impact van de coronacrisis treft de christelijk bevolking in Quetta onevenredig hard. Bijna niemand had al vast werk, daar komt nu bij dat velen hun baan hebben verloren door de crisis en daarmee hun inkomsten. Er is vaak geen geld meer om eten te kopen. Een maand geleden ontvingen we het signaal uit Quetta dat christelijke gezinnen dringend voedsel nodig hebben en dat schoonmaakpersoneel met beschermingsmiddelen moet worden uitgerust voor hun eigen veiligheid.

Daarop nam het bestuur van de stichting Friends of Al-Falah het besluit om financieel bij te springen. We hebben een bedrag van € 3000,- geschonken voor de aankoop van bescher-mingsmateriaal voor schoonmaakpersoneel en voedsel voor getroffen gezinnen. De hulp is meteen ter hand genomen en inmiddels hebben 200 christelijke gezinnen voedselhulp ontvangen en werden er mondkapjes, handschoenen en sanitaire gel uitgedeeld aan de schoonmakers en verplegers.

Hulpgoederen worden uitgeladen op het terrein van het Don Bosco Learning Centre, waar ook Al-Falah is gevestigd.

 

Het DBLC organiseert voorlichtingsactiviteiten voor leerlingen en docenten over corona-preventie, wat een zeer zinvolle activiteit is. Ondertussen zitten de leerlingen al maanden thuis en zijn ze verstoken van onderwijs. Om de onderwijsachterstand niet te ver te laten oplopen worden er nu lokale onderwijsexperts ingeschakeld om online lessen te gaan ontwikkelen. Deze maand zal dat programma van start gaan. Het DBLC heeft trouwens dringend behoefte aan hoogwaardige expertise op het gebied van digitaal onderwijs om de kwaliteit te kunnen garanderen. Het is onbekend wanneer de scholen in Baluchistan weer opengaan.

Ontvangen giften

Naast de waardevolle bijdragen van onze vaste donateurs die de continuïteit van het opvanghuis Al-Falah garanderen, werden er in de afgelopen periode ook verschillende eenmalige giften ontvangen van mensen c.q. vriendengroepen die het werk van Friends of Al-Falah waarderen en op deze wijze financieel willen steunen. We zijn alle gevers er zeer erkentelijk voor.

We vermelden hier twee bijdragen die voor een speciaal doel zijn ontvangen:

Vincentiusvereniging Gouda geeft donatie

Gezien de crisissituatie die ook het onderwijs aan christelijke jongeren in Quetta heeft getroffen, kwam de financiële gift van de Vincentiusvereniging Gouda bijzonder goed van pas. Vincentius Gouda stelde begin 2020 een bedrag van € 500,- beschikbaar voor Al-Falah. Met dit geld zullen oude computers worden gerepareerd en eventueel nieuwe computers worden aangeschaft. De computers worden ingezet voor het digitale onderwijs, dat momen-teel de enige vorm van onderwijs is die in deze tijd van de coronacrisis aan de leerlingen wordt aangeboden.

Vincentius is een vereniging die hulp biedt aan mensen in nood. Meestal gaat het om mensen in Nederland. Incidenteel biedt Vincentius ook internationale hulp. Vincentius is actief in 132 landen met een ledenaantal van bijna 1 miljoen vrouwen, mannen en jongeren. Vincentius heeft in Nederland verschillende lokale afdelingen, waaronder die van Gouda.

Dr. Marie Anne Tellegen Stichting laat twee christelijke vrouwen in Quetta studeren

De studenten Meerab en Saima, die verbonden zijn aan Al-Falah, ontvingen vorig jaar een beurs van de Dr. Marie Anne Tellegen Stichting te Den Haag. Meerab hoopt haar Master’s Informatietechnologie te halen aan de Universiteit van Baluchistan. Saima doorloopt een programma aan het Government Degree College for Women in Quetta dat haar toegang moet geven tot het Medical College.

MATellegen stelt zich tot doel om de deelname van vrouwen aan hoger onderwijs en de arbeidsmarkt te vergroten. Het doel van de stichting is ook gericht op vrouwen in het buitenland. Het Handvest van de Verenigde Naties is leidend. De stichting wil haar doel ondermeer bereiken door het ter beschikking stellen van beurzen en projectgelden. MATellegen is in 2014 opgericht door de VVAO (Vereniging voor Vrouwen met een Hogere Opleiding). Zie www.matellegen.nl
Wij zijn blij met de gift van MATellegen. Het is een stap op weg naar empowerment van christelijke vrouwen in Baluchistan.


Oproep aan de Vrienden van Al-Falah

We vragen jullie om ons in contact te brengen met organisaties of initiatieven die we zouden kunnen benaderen voor een subsidie of gift. Allemaal samen beschikken de Vrienden van Al-Falah over een enorm aantal professionele en persoonlijke netwerken. Wij als bestuur zoeken naar mogelijkheden voor financiering van projectactiviteiten. Sleutelwoorden hierbij zijn bijvoorbeeld : onderwijs, empowerment, rechten van minderheden, sanitatie en milieu. Laat ons per mail weten of jullie mogelijke interessante ingangen tot financiering hebben of kennen , of het nu gaat om kleine of grotere bedragen. Het bestuur zal dan een subsidievoorstel formuleren en indienen. Het zal ons helpen om de helaas langzaam afnemende inkomsten van de Friends of Al-Falah te compenseren.


De mogelijkheden om te doneren op een rij

U kunt ervoor kiezen om maandelijks een bedrag over te maken naar Al-Falah. Het minimumbedrag is € 2,-. Dan bent u vaste donateur.
Al-Falah ontvangt ook graag eenmalige giften. Het is mogelijk om een eenmalige gift voor een bepaald doel te geven. Het bestuur van Al-Falah zoekt in dat geval graag samen met u naar een zinvolle bestemming.

Hulp aan Al-Falah specifiek gericht op het brengen van verlichting tijdens deze coronacrisis is natuurlijk ook zeer welkom.
Ook kan het werk onder de christelijke minderheid in Quetta worden gesteund door middel van een legaat. Graag geven we hierover aanvullende informatie. Bel of mail naar Martin Zwanenburg: tel 078-6171393; m.zwanenburg@gmail.com

Het rekeningnummer van Friends of Al-Falah is: NL 22 INGB 0006 145641.

Het bestuur van Friends of Al-Falah

Correspondentieadres: Paulien de Wilde, Arthur van Schendelstraat 105, 3511 MB Utrecht, info@friendsofalfalah.nl

Back to top