Nieuwsflits juli 2021

Extra steun voor Al-Falah

We lazen dat mensen tijdens de Corona-periode minder geld hebben kunnen uitgeven en nu op zoek zijn naar mogelijkheden om spaargeld uit te geven. Bent u in die situatie, mogen wij dan suggereren dat een extra donatie voor de jongens in Quetta die in het opvanghuis wonen (en ook voor de meisjes in het andere opvanghuis op het terrein van het Don Bosco Learning Centre) zeer welkom zou zijn? Graag naar NL22INGB0006 1456 41 te Dordrecht.

Nog niemand voor het penningmeesterschap

We herhalen onze oproep voor een opvolger van Martin Zwanenburg als penningmeester van de Stichting Friends of Al-Falah. Martin wil graag in de loop van dit jaar zijn taken overdragen.
Ook voorzitter Han Schellart zou graag op niet al te lange termijn zijn taken overdragen.
Dringend beroep op u allen, cruciaal voor het voortbestaan van de Stichting.

Binnenkort bestuursvergadering

Het bestuur van de Stichting Friends of Al-Falah vergadert op 10 juli in Amsterdam. Daar zal opnieuw gesproken worden over hoe we Al-Falah en het Don Bosco Learning Centre in Quetta waarin Al-Falah is opgenomen het beste kunnen blijven steunen.
Inmiddels is er een nieuw beleidsplan opgesteld waarin we onze ambities voor de komende jaren hebben geformuleerd. In grote lijnen houdt het plan in dat we zullen doorgaan met de steun aan het opvanghuishuis Al-Falah. Aan het beurzenprogramma zal een nieuwe impuls gegeven worden. We gaan meer inzetten op inkomstenverwerving en versterking van communicatie. We vinden het belangrijk om nieuwe vormen van samenwerking te ontwikkelen en de banden met Pakistan verder aan te halen. Het nieuwe beleidsplan is opgenomen in de hier toegevoegde bijlage.
Ondersteuning bij dit denkproces zullen we zeer op prijs stellen. Stuur uw suggesties via info@friendsofalfalah.nl

Activiteiten in Quetta

Onlangs vond de cursus Integrating Technology for Joyful Learning plaats voor een groep docenten verbonden aan het Don Bosco Learning Centre. Het was een interactieve cursus die was gericht op het versterken van de competenties van de leraren om het gebruik van de onlangs aangeschafte digiborden te integreren in hun lessen. De cursus werd gefinancierd vanuit het onderwijsproject van de stichting H.Hartstra.

 

Back to top