Jongerenwerk

Father Otto begon Al-Falah met de bedoeling arme jongeren een kans te geven op een beter leven dmv een betere opleiding. Ze kregen huiswerkbegeleiding en werden gemotiveerd om door te leren. Velen hebben daarvan geprofiteerd. Een aantal oud-leerlingen van Al-Falah dacht samen met Otto na over de toekomst van Al-Falah en uitbreiding van de activiteiten. Deze groep van oud-leerlingen noemde zich ontwikkelingsorganisatie Najat.

Na het overlijden van Otto besliste het bisdom dat Al-Falah en Najat onafhankelijk van elkaar verder zouden gaan. De oud-leerlingen hebben zich door dit besluit niet laten ontmoedigen en zijn doorgegaan met het zoeken naar activiteiten in de geest van Otto Postma. De stichting Friends of Al-Falah heeft steeds goede contacten met deze jongeren onderhouden en heeft  hun werk ondersteund.  Zij voerden hun activiteiten uit onder de toepasselijke naam van Al-Falah without Walls, “Al-Falah buiten de Muren”.

Omdat Najat behoefte had aan  professionele begeleiding, heeft Friends of Al-Falah gezorgd voor een cursus van het Institute for Development Studies en Practices.  Het instituut richt zich op de opvoeding en ontwikkeling van het  individu door het bieden van theoretische vorming en praktische oefening. Het heeft een islamitische grondslag, met als belangrijke doelstelling het bevorderen van verdraagzaamheid en aanmoedigen van de intracommunautaire dialoog.
Het werk van de oud-leerlingen richtte zich op de volgende activiteiten:

  1. Aanmoediging  van school-drop-outs om hun schoolopleiding af te maken en steun bij  de voorbereiding op de officiële regeringsexamens.
  2. Ondersteuning bij beroepsopleidingen .
  3. Financiële steun voor een  universitaire of hogere beroepsopleiding. 
  4. Het organiseren van muziek- en zanggroepen en van thema bijeenkomsten waar ook ouderen welkom zijn. 
  5. Met deze activiteiten zijn gedurende enkele jaren  goede resultaten behaald. Helaas is aan dit programma in 2015 een einde gekomen door  gebrek aan samenwerking binnen de groep en doordat de voorzitter door onvoorzichtigheid in politieke corruptie verwikkeld raakte. Tegenwoordig krijgen de kinderen huiswerkbegeleiding en computerles.  Aan geschikt geachte studenten  worden er studiebeurzen uitgereikt voor een vervolgopleiding (zie ook Studiebeurzen).
Back to top