Financiële verantwoording

 

 

TOELICHTING BALANS BATEN EN LASTEN 2020

De Corona Pandemie heeft een nadrukkelijk stempel gezet op de activiteiten van de Stichting in het jaar 2020.

Op de eerste plaats moesten scholen en andere onderwijsinstituten in Quetta, dus ook het Don Bosco Learning Centre (DBLC) en Al-Falah voor onbepaalde tijd sluiten. Op de tweede plaats waren als gevolg van de pandemie de lasten voor de arme gezinnen met name van de christelijke minderheid extra groot. Deze groep neemt een belangrijk deel van de verzorging in de gezondheidszorg voor zijn rekening. Daarbij trof het verlies aan banen en inkomsten deze groep hard.
Met een extra gift van de Hartstra Stichting van EURO 2.000 aangevuld met fondsen uit de reserves van FoA konden wij een bijdrage van EURO 6.000 overmaken voor ondersteuning van een voedselpakketten-programma voor gezinnen in de problemen. Een initiatief van het DBLC.

Gezien de bijdrage aan het hierboven genoemde voedselprogramma, en de tijdelijke sluiting van het DBLC en het Al-Falah opvanghuis hebben wij de jaarlijkse bijdrage aan de lopende kosten van deze twee instellingen verlaagd tot een bedrag van EURO 6.735

Dankzij een gift van de Vincentiusvereniging te Gouda hebben we Al-Falah kunnen helpen met de aanschaf van een aantal pc’s, waar dringend behoefte aan was. Hiervoor is een bedrag van EURO 500 naar Quetta overgemaakt.

De MATellegen Stichting had in 2019 de eerste helft van een toegezegde bijdrage van EURO 1700 voor studiebeurzen zijnde EURO 850 overgemaakt
In dit verband hebben we dit jaar 2020 twee studentes elk een studiebeurs van Euro 425 kunnen geven. Het tweede deel van de beurs zal overgemaakt worden na ontvangst door FoA van het resterende bedrag door de MATellegen Stichting en na goede afronding van het eerste studiejaar van de twee studentes. Helaas zorgen ook hier de coronaperikelen voor allerlei begrijpelijke vertraging.

De verwervingskosten waren 741 Euro met bank- en boekhoudsoftware kosten als de grootste kostenposten.

Martin Zwanenburg – Penningmeester

Han Schellart – Voorzitter

Eduard Jansen – Secretaris

Back to top