Fondsen

Donateurs

De stichting zoekt donateurs om het opvanghuis voor jongeren uit de onderste laag van de samenleving open te houden. Dit tehuis staat tegenwoordig onder leiding van een pater van de Salesianen van Don Bosco. Met hem en met de leidinggevenden van de school van Don Bosco overleggen wij over steun aan de studenten. Sommigen krijgen huiswerkbegeleiding, anderen kunnen een beurs voor een vervolgopleiding krijgen.

Naast financiële en inhoudelijke steun bij de schoolopleiding wil de stichting blijven investeren in zaken die Al-Falah zo bijzonder maken, zoals muzieklessen, computerlessen en excursies.

Om kansarme jongeren in Quetta een toekomst te blijven bieden is de stichting afhankelijk van particuliere giften en giften van instellingen. Onderwijs is het belangrijkste middel om jongeren een betere kans in het leven te bieden. Help hen door een eenmalige donatie of een vast bedrag per maand of jaar te storten op:

Bankrekening NL22INGB0006 1456 41 te Dordrecht

Financiële verantwoording

Voor een balans van baten en lasten over 2020 en een toelichting daarop klik hier.

Beleidsplan 2021-2023

Voor ons beleidsplan voor de jaren 2021 tot 2023 klik hier.

Donoren

Bijna 90 Friends of Al-Falah steunen de stichting  regelmatig met een gift.

Van de volgende personen, instellingen en stichtingen heeft de stichting Friends of Al-Falah sinds haar oprichting in 2002 belangrijke giften ontvangen:

 • ZKH Prins Claus
 • Benevolenta, Warmenhuizen
 • CMC/Mensen met een Missie, Den Haag
 • Cordaid, Den Haag
 • Wijjocha, Berg en Dal
 • Impulsis, Utrecht
 • Haella, Den Haag
 • WorlEdu, Hogeschool Eerbeek
 • Sales Promotion Bureau Hokra, Goudriaan
 • Provincialaat Franciscanen, Utrecht
 • Stichting Eerlijk Delen, Haarlem
 • Stichting Weeshuis te Nijkerk, Putten
 • Stichting De Overzijde, Soest
 • Dr.Hofstee Stichting, Alkmaar
 • H. Hartstra Stichting, Hengelo
 • Vincentius Vereniging, ’s Hertogenbosch
 • Vincentius Vereniging, Gouda
 • MDF Training & Consultancy, Ede
 • Communiteit van de Franciscanen, Utrecht en Leiden
 • Stichting De Goede Doelen, Delft
 • Maria Stroot Fonds, Heemstede
 • Rotary Club, Wijchen
 • Stichting Stronck – Kemp Fonds, Dordrecht
 • Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
 • MATellegen Stichting, Leiden

 

Back to top