22ste Nieuwsbrief

Herdenkingsmis voor pater Otto in Quetta.

 

Beste Vrienden van Al-Falah,

Dit jaar is het 19 jaar geleden dat Otto Postma overleed. In oktober kregen we foto’s toegestuurd uit Quetta van de daar gehouden herdenkingsdienst. In een nieuwsflits hebben we deze foto doorgestuurd naar de donateurs van wie we het e-mailadres hebben. Daar kregen we meerdere reacties op. De volgende willen we jullie niet onthouden:

“ Veel dank voor je bericht aangaande de herdenkingsmis van mijn broer Otto en over de weldoende steun die de stichting Friends of Al-Falah nog steeds geeft aan de jeugd in Quetta. Dat alles is ’n gezegende voortzetting van Otto’s levenswerk in Pakistan! Mijn hartelijke dank aan alle weldoeners van de stichting Al-Falah. Vriendelijke groeten van Otto’s broer in Brazilië, fr. Joel Postma ofm.”

Joel Postma, Otto’s broer in Brazilië bij een doopceremonie.

 

In het afgelopen jaar waren er twee zaken bepalend voor onze stichting: het coronavirus en het nadenken over de toekomst van de stichting.

 

CORONA

Pater Sami heeft in Quetta een voedselprogramma opgezet ter ondersteuning van de gezinnen die het zwaarst getroffen zijn. Dat zijn de armste families van veel van onze studenten die bovendien door hun werk in de verpleging de grootste risico’s lopen. Wij hebben deze actie van harte financieel ondersteund.

Corona is ook een handicap voor het versturen van onze nieuwsbrief. Alle vrienden met een e-mailadres krijgen de nieuwsbrief via internet en wij doen ons best alle andere vrienden een papieren exemplaar per post te sturen.

Eén zak bloem weegt 20 kg en is voldoende voor een familie van 4 à 5 personen voor 1 maand. Er worden ook andere levensmiddelen uitgedeeld.

 

HOE VERDER MET DE STICHTING

Om enig idee te geven waar we mee bezig zijn, volgt hier het verslag van onze laatste vergadering. Voor deze discussiemiddag kregen we de hulp van Maaike Jongepier, die in de jaren negentig in Quetta werkte. Tegenwoordig is ze adviseur op het gebied van management en organisatie.

Het bestuur zou graag uw commentaar op dit verslag ontvangen en nodigt u dus van harte uit te reageren.

VERSLAG BESTUURSVERGADERING

Punten van discussie:

  1. Er is veel veranderd voor het Al-Falah opvanghuis sinds de tijd dat het in handen van pater Otto was en nu, nu het gerund wordt door het Don Bosco Learning Centre. Wat betekent dat voor onze steun? Moeten we alleen Al-Falah steunen of moeten we het DBLC vragen hoe we de beste hulp kunnen geven?
  2. De financiële steun van Friends of Al-Falah vermindert doordat de groep mensen die Otto persoonlijk gekend heeft steeds kleiner wordt. Hoe kunnen we het resterende geld besteden? Kunnen we nieuwe donateurs aantrekken?
  3. Onze steun heeft steeds bestaan uit een vast bedrag voor het opvanghuis en beurzen voor hogere opleidingen. Kunnen we dat nog voortzetten? Als dat niet het geval is, hoe moeten we het geld dan besteden?
  4. Als we gaan proberen nieuwe donateurs aan te trekken, hoe moeten we ons dan presenteren? Wat zijn onze unieke punten? Misschien onze kennis van Pakistan en de noden van minderheden in Quetta?
  5. Wat verwachten de huidige leden van FoA van ons? Hoe kunnen we het aantrekkelijk voor hen houden?
  6. Zijn er mogelijkheden om samen te werken met andere organisaties op dit gebied?

Hoe gaan we verder?

In het verleden hebben we bijgedragen aan de lopende kosten en aan onderhoud- en verbeteringskosten van Al-Falah. Een tweede besteding was gericht op studiefinanciering. Dit werd zeer gewaardeerd door DBLC. We willen dit graag voortzetten, maar het zou goed zijn om onze doelstellingen aan te passen, mede vanwege het kleinere budget en de wens om nieuwe donateurs aan te trekken.

We zouden activiteiten zoals muziek, sociale vaardigheden, en drama, dingen die bij Otto hoog in het vaandel stonden, kunnen steunen.

Veel vrienden van Al-Falah hebben vaardigheden die zouden kunnen bijdragen aan de educatieve en sociale doelen van het DBLC.

Dialoog

We willen het gesprek aangaan met het DBLC om een beter inzicht te krijgen wat voor steun we het beste kunnen geven. We zijn ons bewust dat onze bijdrage een relatief klein deel zal uitmaken van het DBLC budget en dat zij hun prioriteiten moeten aangeven en uitvoeren. Uitgangspunt zou moeten zijn dat we het opvanghuis Al-Falah zo goed mogelijk blijven steunen. Een ander aandachtspunt zou zijn dat we ons blijven concentreren op onderwijs.

We zouden alumni van Al-Falah willen betrekken in de dialoog. Zij hebben ervaring en expertise die ze kunnen inzetten ten bate van de studenten.

De dialoog kan niet fysiek plaatsvinden, ook niet binnen Quetta, vanwege coronagevaar. Aan Pakistaanse kant zouden we de dialoog graag willen voeren met pater Samuel Adnan en een aantal andere betrokken medewerkers van het DBLC.

Na de dialoog met Pakistan zullen we de vrienden van Al-Falah raadplegen. We zullen dan ook besluiten of we nieuwe donateurs gaan zoeken of niet. We zouden samenwerking kunnen zoeken met andere organisaties en met de Nederlandse ambassade in Islamabad.

 

ANDER NIEUWS

Het bestuur is ook bezig geweest met een zoektocht naar nieuwe bestuursleden. Dat heeft tot nu geresulteerd in forse ondersteuning van het secretariaat door Eduard Jansen en algemene ondersteuning van Annette Noten en Marcel Stallen.

Er is meer gedaan dan dat. Zo is bijvoorbeeld de website vernieuwd. Het is de moeite waard om die eens te bekijken.

En dan is er een project binnengehaald voor beter digitaal onderwijs binnen de school van Don Bosco en voor de studenten van hoger onderwijs. De eerste fase begint 1 januari 2021 en bedraagt ongeveer €10.000. Bij goed resultaat zal een tweede jaar toegevoegd worden. Het merendeel van deze kosten zal de H. Hartstra Stichting in Hengelo op zich nemen.

De MATellegen Stichting in Den Haag geeft ons steun waarmee twee christelijke jonge vrouwen in Quetta studeren. De studentes Meerab en Saima, die verbonden zijn aan Al-Falah, ontvingen vorig jaar een beurs. Meerab hoopt haar Master’s Informatietechnologie te halen aan de Universiteit van Baluchistan, Saima doorloopt een programma aan het Government Degree College for Women in Quetta dat haar toegang moet geven tot het Medical College. Ze hebben voor hun studie allebei een laptop gekregen.

Meerab met haar nieuwe computer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We willen donateurs graag wijzen op de mogelijkheid om het werk onder de christelijke minderheid in Quetta te steunen d.m.v. een legaat. Gaarne geven wij hierover aanvullende informatie. Bel of mail naar Martin Zwanenburg (tel. 078-6171393; e-mail: m.zwanenburg@gmail.com).

Stichting Friends of Al-Falah– email: info@friendsofalfalah.nl

Rek.nr. NL 22 INGB 0006 145641. Correspondentieadres: Van Vreumingenstraat 10, 2801AV Gouda.

Leden van het bestuur:

Han Schellart – voorzitter; Martin Zwanenburg – penningmeester; Paulien de Wilde – secretaris; Frank van Steenbergen, Marcel Stallen, Annette Noten en Eduard Jansen.

Back to top