De stichting Friends of Al-Falah (= de hoop) is opgericht in 2002.

Uit de Akte van Oprichting, de dato 27 maart 2002:

Artikel 1.
De stichting is genaamd: Stichting Friends of Al-Falah. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Artikel 2.
De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van het jongerenwerk en de minder bedeelde jongeren in Quetta, Pakistan.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:
a. fondsen te werven;
b. consolideren van het door wijlen Otto Postma (franciscaan) gestichte opvanghuis voor minder bedeelde jongeren: “Al-Falah”;
c. overleg met de direct verantwoordelijken in Quetta, aangaande besteding van middelen op korte en lange termijn;
en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Back to top