Nieuws

Beste vrienden van Al-Falah,
Ieder jaar gaat Han Schellart naar Quetta voor overleg, maar dit jaar is dat helaas niet gelukt. Hij heeft nog steeds geen visum ontvangen. De reden is onbekend. Het bestuur heeft nu besloten om de Salesiaan Sami, die Al-Falah leidt, uit te nodigen voor overleg in Nederland.  De plannen staan nog in de kinderschoenen, maar als hij een visum kan krijgen, zou hij ook andere kleine organisaties kunnen bezoeken en zou een ontmoeting georganiseerd kunnen worden met de vrienden van Al-Falah. Nader bericht volgt per e-mail (voor zover mogelijk).
Wat is Pakistan  vaak in het nieuws geweest de laatste tijd! De verkiezing van Imran Khan tot eerste minister, de zaak van Asia Bibi, aanslagen in Karachi en aan de Afghaanse grens. Voor zover bekend werden de aanslagen gepleegd door de afscheidingsbeweging van Balochistan. Ook in Quetta is het onrustig. Denk maar aan de aanslag bij een ziekenhuis waar advocaten bij omkwamen in 2016.
Friends of Al-Falah heeft het geluk om een ooggetuige, Marcel Stallen, te hebben, die speciaal voor onze Nieuwsbrief een verslag heeft geschreven van de situatie in Quetta, waar zo velen van ons gewoond en gewerkt hebben.

Bericht uit Quetta
Toen Han mij onlangs vroeg om een paar alinea’s te schrijven voor de Friends of Al-Falah nieuwsbrief hoefde ik daar niet lang over na te denken. Han zei er wel bij: “niet te negatief hoor……”, want na bijna 4 jaar wonen en werken in Quetta ben ik soms wel eens wat cynisch over de vooruitgang en ontwikkeling in Pakistan. Maar als ik er over nadenk is het glas bij mij nog steeds “half vol”, wat volgens mij een voorwaarde is om in Balochistan te functioneren.
Ik heb Otto voor het eerst in 1986 ontmoet toen ik ook in Quetta werkte. Ik moet nog regelmatig aan Otto denken die meer dan 40 jaar met volle overgave in Quetta heeft gewerkt, nooit klaagde en maar eens in de paar jaar naar Nederland terug ging. Als je dat vergelijkt met mijn riante situatie bij de FAO (Verenigde Naties), waarbij ik om de 6 weken een week naar huis mag, dan realiseer je eens te meer wat een prestatie Otto in Quetta heeft geleverd.
Het dagelijkse leven in Quetta is nauwelijks te vergelijken met 30 jaar geleden en de beperkingen die voor buitenlanders gelden - tegenwoordig niet meer dan een man of 10 – maken het er niet makkelijker op. In de eerste 2 jaren van mijn verblijf in Quetta ging ik in het weekend regelmatig naar Hanna Lake om te wandelen, maar sinds daar een bermbom werd gevonden – je weet nooit of het echt waar is - kan dat ook niet meer. Voor degenen die Hanna Lake kennen: het staat al sinds de winter droog en verder zijn veel districten in Balochistan officieel tot rampgebied verklaard vanwege de droogte. Niet dat dat veel verschil maakt voor de mensen op het platteland en in Quetta halen we het water gewoon van dieper en van verder weg…..totdat het op is. “Business as usual” zeggen mijn Pakistaanse FAO collega’s en dat gaat niet snel veranderen in Balochistan. Wat ook niet is veranderd in Quetta in al die jaren is de invloed van de “tribes” die onderling de macht verdelen in de provinciale regering, het afval in de straten, het gebrek aan sanitaire voorzieningen en de positie van vrouwen die niet veranderd lijkt te zijn in de afgelopen 50 jaar.
Begin volgend jaar ga ik na 4 jaar Pakistan een andere baan zoeken en ik vroeg me af waarom ik hier al die jaren toch met plezier heb gewerkt. Enerzijds ben ik er altijd van overtuigd geweest dat de FAO projecten in Balochistan - in het bijzonder de land- en tuinbouw en veehouderij activiteiten waar ik leiding aan geef - nuttig waren voor de boeren en boerinnen in de afgelegen districten. Anderzijds hebben mijn Pakistaanse collega’s, maar vooral de office boys, de bewakers, de schoonmakers en de chauffeurs, die de eindjes niet of nauwelijks aan elkaar kunnen knopen, mij enorm geholpen. Zij straalden elke dag weer optimisme uit en waren altijd vriendelijk en gastvrij en zij blijven hopen op het “Naya” Pakistan, dat de nieuwe Prime Minister, Imran Khan, heeft beloofd. Ik vond dat altijd heel bijzonder, want deze mensen hebben echt reden tot klagen en zij merken dagelijks hoe alles snel duurder wordt in Pakistan en er de helft van de tijd geen water en stroom is, om maar eens een paar voorbeelden te noemen. Als ik zelf wel eens een mindere dag had, dacht ik regelmatig “hoe haal ik het in mijn hoofd om bij een tegenslag chagrijnig te zijn; daar is geen enkele reden voor, als ik het met de omstandigheden van de gewone mensen hier vergelijk”. Al met al zal ik Pakistan toch missen als ik volgend jaar afscheid neem. Groeten uit Quetta van Marcel
Hier volgen vier verhalen van jonge mensen die dankzij Friends of Al-Falah een kans hebben gekregen. Het eerste verhaal gaat over een jongen van elf uit een arm gezin in Quetta, het tweede over een jongen van dertien uit een afgelegen dorp, het volgende over een jonge vrouw, die niet mocht studeren vanwege de kosten en de laatste vertelt over een student, die om financiële redenen zijn studie moest afbreken, maar door de beurs die studie kan voltooien.
Het verhaal van Youhana Asif
Youhana is elf jaar oud. Hij verloor zijn vader toen hij acht was.  Hij ging samen met zijn moeder en zusje inwonen bij zijn opa en oma van moeders kant, omdat de familie na de dood van zijn vader het huisje van de overheid moest verlaten. Zijn moeder had naast inkomsten van naaiwerk een klein weduwepensioen en enig spaargeld. Toen zij schildklierkanker kreeg, kon zij haar kinderen niet meer onderhouden. Ze bracht Youhana naar het Al-Falah opvanghuis. Op een avond, twee jaar na de dood van zijn vader, stierf ook zijn moeder, juist nadat ze hem had teruggebracht naar Al-Falah, na een weekendje thuis. Hij is een flink klein manneke, die goed zijn best doet op school. In de weekends gaat hij naar zijn oma. Alle kosten worden voor hem betaald.
Het verhaal van Yashwa Azam
Yashwa is dertien jaar oud. Zijn familie leeft in het dorpje Shekarzi, 90 km van Quetta. Ze zijn het enige Christelijk gezin in het dorp. Zijn vaders werk is het witten van de huisjes. Zijn moeder vaccineert de kinderen in het dorp. Hij ging met zijn drie broertjes en zusjes naar de enige dorpsschool, waar ze ook verplicht les in de Islam moesten volgen. Sinds drie jaar wordt hij opgevangen in het opvangcentrum van Don Bosco, Al-Falah. Hij zit in groep 5. Zijn oudere zus zit op een Christelijk (protestant en katholiek) meisjesinternaat in groep 6.
Het verhaal van Neiha Tariq
Neila (24) komt uit een familie waar geen waarde gehecht wordt aan goed onderwijs voor meisjes. Daarom mocht zij tot haar teleurstelling  niet verder leren na de middelbare school. Ze ging zelf op zoek naar financiering voor haar verdere opleiding en vond zo de mogelijkheid voor een beurs van Al-Falah. Omdat haar cijfers en motivatie  goed waren, kreeg ze geld voor een Bachelor in biotechnologie. Haar ouders stemden toe en ze behaalde een score van 90% aan het einde van het jaar. Ze hoopt dat ze met onze steun nog verder kan studeren.
Het verhaal van Ashley Farnon
Ashley’s moeder is de kostwinner van het gezin. Zij verdient de kost met het geven van privélessen. Hij moest zijn studie Bachelor Business Administration afbreken vanwege  geldgebrek. Van vrienden hoorde hij over de mogelijkheid om een beurs van FoA/SWS Don Bosco te krijgen. Hij is enthousiast over dit initiatief voor de minder draagkrachtige jongeren in Quetta. Dankzij FoA zal hij zijn studie deze maand (dec.2018) voltooien met als specialisatie Human Resources . Met deze opleiding zal hij in iedere organisatie terecht kunnen. Hij wil nog verder gaan voor zijn Masters. Ashley is 21 jaar.

Voorlopig overzicht van de financiële resultaten in 2018 (op 13 december 2018)
In  2018 heeft de Stichting een bedrag van € 14.000  overgemaakt naar Pakistan voor het studiebeurzen programma in 2 betalingen van € 9.000  en € 5.000. De laatste betaling is gedeeltelijk een voorschot voor de studiebeurzen in 2019. De donaties van particulieren zijn in 2018 wat afgenomen van € 9.325  naar € 7.600 (raming), maar er is weer een donatie van een instelling ontvangen van € 500.
De totale geraamde uitgaven waren in 2018 € 6.200  hoger dan de geraamde inkomsten. Dit verschil zal de reserves van de Stichting bij SNS en ING gezamenlijk aan het eind van 2018 terugbrengen tot € 40.261 (raming).
Het volledige overzicht kunt u terugvinden op de website friendsofalfalah.nl
Wij bedanken alle donateurs en hopen dat 2019 voor iedereen een goed jaar zal worden
OPROEP: Als U uw e-mailadres nog niet hebt doorgegeven, zou U dat dan alsnog willen doen? Dan kunnen wij U tussentijdse berichten toesturen bv. over de bijeenkomst van Sami (als dat doorgaat).
Colofon: Stichting Friends of Al-Falah– email: info@friendsofalfalah.nl – rek.nr. NL 22 INGB 0006 145641 correspondentie adres: Arthur van Schendelstraat 105- 3511MB Utrecht
Leden van het bestuur: Han Schellart - voorzitter; Martin Zwanenburg – penningmeester; Paulien de Wilde – secretaris; Frank van Steenbergen; Geert Edelenbosch.


19e Nieuwsbrief van de Vrienden van Al-Falah, januari  2018

Alweer een jaar voorbij. Opnieuw zijn er in Quetta, ondanks de moeilijke levensomstandigheden, studenten afgestudeerd en opnieuw zijn er aanvragen voor studiebeurzen bijgekomen. Wij, in ons rijke landje, kunnen ons moeilijk een voorstelling maken van de moeite en het doorzettingsvermogen, die het kost om zover te komen. We hopen dat de afgestudeerden een goede baan zullen vinden en we zullen het komende jaar weer ons best doen om zoveel mogelijk kandidaten een beurs te geven. Daarvoor is jullie bijdrage onontbeerlijk. Voor de komende drie jaren zullen we aan onze toezeggingen kunnen voldoen, maar voor nieuwe beurzen is helaas (nog) geen ruimte.

In december heeft er weer een aanslag plaatsgevonden, nu op een kerk in Quetta  waarbij minstens negen doden en veel gewonden zijn gevallen. Maar het leven gaat door, ook bij de Salesianen, die treuren over het recente overlijden van Peter Zago. Hij was weliswaar met pensioen, maar hij heeft  veel goed werk verricht in Quetta.  Sami, een kortgeleden afgestudeerde Salesiaan, is er nu enthousiast aan de slag gegaan.

Onze  voorzitter Han Schellart is dit jaar weer in Quetta geweest om plannen te maken voor het komende jaar. Hier vinden jullie het verslag van zijn reis.

Bezoek Quetta   14-28 november 2017

Op de eerste avond van mijn bezoek aan Quetta werd  ik uitgenodigd voor het avondeten bij de zusters  van het meisjes hostel,  de laatste uitbreiding van het Don Bosco Center.  Ook de jongens van Al-Falah waren erbij. Een warm avondmaal verzorgen is geen eenvoudige zaak hier. Omdat in grote delen van Quetta de gasdruk regelmatig wegvalt, moet het avondeten al om vier of vijf uur ’s morgens klaar gemaakt worden. Dit raakt niet alleen de zusters, maar veel mensen, vooral in de armste wijken van de stad. En dat zijn er veel, want Quetta breidt zich nog steeds geweldig uit.Geen echte ontwikkeling, maar alleen meer van hetzelfde. Onverharde wegen vol met gaten, open riool, wegvallen van de gasdruk, onderbreking van de elektra, verkeersopstoppingen, nu niet meer in het centrum, maar in de wijken daarbuiten.

Gelukkig is er ook goed nieuws. Zoals gezegd, is het Don Bosco centrum uitgebreid met een hostel voor meisjes. En sinds mei is er  een Pakistaanse Salesiaan gekomen. Father Sami is na zijn opleiding in de Filippijnen teruggekomen naar Pakistan en werkt nu in Quetta. Hij is jong en enthousiast, spreekt de taal en kent de cultuur. Hij houdt zich intensief bezig met de jongens van Al-Falah.

Het studiebeurzenprogramma loopt goed. Op twee punten is het programma bijgesteld. Omdat de regering van Baluchistan zelf de opleiding van verpleegkundigen uit de eigen provincie stimuleert en daarvoor ruime studie beurzen ter beschikking stelt, is onze steun voor deze opleiding overbodig geworden. Op de tweede plaats was bij het begin afgesproken dat studenten zelf 25 % van de studiekosten zouden betalen. Een aantal van de studenten heeft zich hieraan niet gehouden en daarom is besloten hun studiebeurs voorlopig  te stoppen afhankelijk van de reden van wanbetaling. Eén student heeft het afgelopen jaar zijn vader en moeder verloren. Voor hem geldt de stopzetting van de beurs dus niet.

Er zijn ook positieve uitzonderingen. Zo vertelde de vader van een studente dat hij enkele jaren geleden zijn huis verkocht had en in zoiets als wat in Nederland een “sociale huurwoning van de regering” zou heten was gaan wonen. Van het geld van de verkoop van zijn eigen huis had hij het onderwijs van twee van zijn zonen tot nu toe kunnen betalen. Zijn oudste zoon heeft een artsenopleiding in de Oekraïne afgemaakt. Zijn tweede zoon volgt het tweede jaar van die opleiding en zijn dochter Sharon doet een bachelor in Quetta en krijgt daarvoor van een beurs van de Salesian Social Welfare Society. Tot zover het verslag van Han

Vernieuwende aanpak

Jullie hebben al een tijd niets van ons gehoord, maar we hebben niet stil gezeten. We hebben als bestuur van Friends of Al-Falah zitten  nadenken over een vernieuwende aanpak van fondswerving, nu de subsidies grotendeels zijn weggevallen.  Een van de plannen is om nieuwe donateurs de mogelijkheid te geven om  met een bepaald bedrag per jaar bij voorbeeld de leermiddelen of het collegegeld voor een student te bekostigen.

Ook hebben we het idee opgevat om nieuwe, jongere, misschien niet direct-betrokken leden aan te trekken via social media. Omdat ons bestuur voor het merendeel uit 60-plussers bestaat, is onze ervaring daarmee zeer gering. Onze vraag aan jullie is nu of jullie iemand zouden weten die bereid is om ons hiermee te helpen. Misschien is er iemand in het onderwijs die hier een klein project van kan maken?

Voorlopig overzicht van de financiële resultaten

De resultaten zijn nog voorlopig i.v.m. nog te ontvangen gegevens van de SNS bank, waar de Stichting een spaarrekening aanhoudt. De betaalrekening is bij de ING. Na ontvangst van de jaaroverzichten van ING en SNS zal een definitieve balans en staat van baten en lasten voor 2017 worden opgesteld en worden opgenomen op de website. Het jaaroverzicht van de SNS komt pas in maart.

In 2017 heeft de Stichting een bedrag van €15.000  overgemaakt naar Pakistan, €10.000 voor ondersteuning van het jongerenhuis Al-Falah en €5.000  voor het studiebeurzen- programma. De laatste betaling is gedeeltelijk een voorschot voor de studiebeurzen in 2018. De donaties van particulieren zijn in 2017 wat opgelopen – tot €9.325  - maar er zijn geen donaties meer ontvangen van instellingen. Een in 2016 ontvangen donatie van €1.500  hebben we moeten terugstorten omdat de regering van Baluchistan niet langer donaties voor de opleiding van geneeskundigen accepteert.

De kosten in Nederland voor bankzaken en website bedroegen in 2017 €565. De totale uitgaven waren €7.825 hoger dan de inkomsten. Dit verschil heeft de reserves van de Stichting bij SNS en ING gezamenlijk teruggebracht tot €48.132. Dit bedrag is nog voorlopig.

We  willen donateurs graag wijzen op de mogelijkheid om het werk  onder de christelijke minderheid in Quetta te steunen d.m.v. een legaat. Gaarne geven wij hierover aanvullende informatie. Bel of mail naar Martin Zwanenburg ((tel. 078-6171393; e-mail: m.zwanenburg@gmail.com).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


18e Nieuwsbrief van de Vrienden van Al-Falah

januari  2017

Beste Vrienden van Al-Falah,

We beginnen deze nieuwsbrief met droevig nieuws. Op 23 augustus jl is onze penningmeester Hans Holthaus onverwacht overleden. Jarenlang heeft hij toegewijd en nauwgezet  de financiën van onze stichting bijgehouden. We zijn hem  daarvoor  dankbaar. We missen hem zeer. Gelukkig heeft Martin Zwanenburg, lid van ons bestuur, zich bereid verklaard de taak  van Hans over te nemen. Het zal wel enige tijd vergen voor alles naar behoren geregeld is. Vandaar dat er geen financieel jaaroverzicht van 2016 in deze nieuwsbrief voorkomt. Dit zal in de eerste helft van 2017 verstuurd worden en zal dan ook op de website te vinden zijn.

Zoals het was toen pater Otto nog leefde, zal het nooit meer worden. De steun die hij “zijn” jongens gaf in het jongerenhuis, niet alleen bij hun schoolwerk, maar ook op emotioneel gebied, was uniek. Nu hebben de Salesianen zijn werk in handen, waar we heel blij mee zijn.

De Stichting FoA steunt het Social Welfare Project dat oud-leerlingen van Otto onder leiding van de Salesianen recent hebben opgezet. Onderdeel van dit project is het verlenen van studiebeurzen. Steunend op de ervaring in het verleden is het programma het afgelopen jaar gereorganiseerd, waardoor de efficiëntie van het project sterk verbeterd is. Er is een duidelijk  en transparant selectieprogramma ontwikkeld, waarbij op de volgende zaken gelet wordt:

- Beurzen zijn alleen voor directe school- en collegegelden, niet voor andere kosten zoals studiemiddelen, transport en levensonderhoud.

- School- en collegegelden worden rechtstreeks  aan het onderwijs instituut betaald.

- Betalingen worden alleen gemaakt nadat  de student toegelaten is tot de school of het onderwijsinstituut.

- Studenten betalen zelf 25% van de school- of collegegelden. Betaling hiervan gebeurt in maandelijkse termijnen. De ondersteuning van Al-Falah gaat om €50 tot €300 per student per jaar.

- Studenten ondertekenen een officiële verklaring waarin staat dat zij de beurs zullen terugbetalen indien zij de studie niet afmaken.

- Bij de verpleegstersopleiding heeft het streven naar (grotere) onafhankelijkheid van Baluchistan een gunstig gevolg gekregen. Het was namelijk voorheen voor vrouwen en meisjes uit Baluchistan heel moeilijk om toegelaten te worden tot de opleiding tot verpleegster. Alle plaatsen werden bezet door kandidaten uit de Punjab. Daar heeft de regering van Baluchistan nu een einde aan gemaakt. Alléén kandidaten uit Baluchistan worden nog toegelaten. Bovendien is de opleiding nu gratis en betaalt de regering ook de kosten voor levensonderhoud .

In 2016 heeft de Stichting  57 nieuwe studenten/-s  een beurs kunnen geven voor uiteenlopende opleidingen. Voor een aantal is dit een eenjarige ondersteuning, voor enkelen een meerjarige universitaire studie. Van alle studenten wordt een uitgebreid dossier met hun vorderingen aangelegd.

In 2016 heeft  de eerste Pakistaanse Salesiaan zijn opleiding afgemaakt. Pater Noble heeft de leiding in het Don Bosco Technical Center in Lahore overgenomen van Peter Zago, die met pensioen is gegaan. Dit voorjaar zal een andere Pakistaan zijn opleiding bij de Salesianen in Manilla afronden en terugkomen naar zijn land. We verwachten en hopen dat hij de leiding van het DB Learning Centrum in Quetta zal overnemen.                                                                                                                 
Hier volgt een kijkje in het leven van één van onze beursstudenten. Feouna volgt een opleiding voor apothekersassistente. Haar vader is al twintig jaar schoonmaker in het  Baluchistan Medical College. Haar moeder heeft geen werk. Ze woont met haar ouders , drie broers en een zus in een appartement van het BMC. Om vijf uur ´s morgens staat ze op om te studeren. Om zeven uur ontbijt ze met haar familie en om acht uur gaat ze naar het Instituut voor Farmacologie, twintig minuten lopen van haar huis. ´s Avonds of wanneer het gevaarlijk is om over straat te gaan, gaat ze met de bus. Naast haar eigen huiswerk  en huishoudtaken helpt ze ook haar jongere broer en zusje met hun huiswerk.

De meesten van jullie zijn de afgelopen twintig jaar waarschijnlijk niet in Pakistan terug geweest, anderen kennen het land alleen uit de verhalen van vrienden en familieleden. Dus misschien is het tijd voor een korte update.

Pakistan telt inmiddels ongeveer 200 miljoen mensen, van wie er 3 à 4 miljoen christen zijn. De grootste problemen zijn er extremisme, armoede, corruptie  en sekse ongelijkheid. Daarnaast woedt in de provincie Baluchistan, waarvan Quetta de hoofdstad is, een verhitte onafhankelijkheidsstrijd tussen de Baluchi en de centrale regering. Deze laatste haalt er namelijk alle grondstoffen weg zonder ook maar iets te doen voor de bevolking. Het land is al sinds de onafhankelijkheid in 1947 in handen van 25 à 30 rijke families. In Quetta ligt het hoofdkwartier van de streng islamitische Taliban. Er zijn dagelijks aanslagen. Een  grote aanslag vond plaats in het voorjaar bij de ingang van een ziekenhuis, waar meer dan zeventig doden vielen, onder wie een groot aantal advocaten. In oktober vond een tweede grote aanslag met meer dan 40 doden plaats  in het opleidingsinstituut van de politie. Van enige vooruitgang is er, voor zover wij weten, de laatste decennia nauwelijks sprake. Vrouwen tellen er niet mee, meisjes van het platteland gaan niet naar school en worden soms al op hun tweede uitgehuwelijkt of als “afbetaling” van een schuld gebruikt. De christenen vormen er sociaal de laagste bevolkingsgroep, te vergelijken met de Indiase onaanraakbaren. Slechts 1% heeft  school gevolgd tot en met college (18 jaar). Helaas kunnen we hen niet beschermen tegen discriminatie of aanslagen. Maar misschien is het wel mogelijk om hen door betere scholing een betere kans op de arbeidsmarkt te geven en om hen uit de vicieuze cirkel van de armoede te halen. Zo kunnen ze hun steentje bijdragen aan de vooruitgang van Pakistan.

Wanneer je een goed idee wilt krijgen van de situatie in Pakistan en Quetta in het bijzonder, kan je een brief van Otto lezen uit 1999. Behalve dat de Taliban nu veel prominenter aanwezig zijn, is er niet veel veranderd. Hij is binnenkort te vinden bij “Over ons” op de website.

Het Bestuur ziet de activiteiten van Friends of Al-Falah met vertrouwen tegemoet en wenst alle donateurs een goed 2017 toe, met dank voor alle giften in het afgelopen  jaar.

We  willen donateurs graag wijzen op de mogelijkheid om het werk  onder de christelijke minderheid in Quetta te steunen d.m.v. een legaat. Gaarne geven wij hierover aanvullende informatie. Bel of mail naar Martin Zwanenburg ((tel. 078-6171393; e-mail: m.zwanenburg@gmail.com).

Colofon: Stichting Friends of Al-Falah– email: info@friendsofalfalah.nl – rek.nr. NL 22 INGB 0006 145641 correspondentie adres: Arthur van Schendelstraat 105- 3511MB Utrecht

Leden van het bestuur: Han Schellart - voorzitter; Martin Zwanenburg – penningmeester; Paulien de Wilde – secretaris; Frank van Steenbergen; Geert Edelenbosch.


Pagina 1 van 9  > >>